Zaltbommel Veranderen met Visie (ZVV), de lokale politieke partij in de gemeente Zaltbommel, onafhankelijk en niet gebonden aan politieke kleur of religie.

De Partij

De oprichting van ZVV in 2004, werd vooral gestuurd door onvrede over de gang van zaken binnen de gemeentepolitiek en de financiële gevolgen en risico’s van het toenmalige beleid.
ZVV is een lokale proces partij die niet gebonden is aan politieke ideologie of levensovertuiging. ZVV streeft naar een zakelijk en klantgericht gemeentelijk beleid op basis van gezond verstand. Dit betekent doelgerichte besteding van collectieve middelen, realistische planning en professioneel leiding geven aan het gemeentelijk bedrijf.

Visie

De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken, niet meer en niet minder!
Dit betekent concreet: consequenties van keuzes helder maken en democratisch gekozen beleid binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen.

Doel

Langs democratische weg streven naar continue verbetering van politieke cultuur in de gemeente Zaltbommel en zodoende de gemeenschappelijke belangen van inwoners doeltreffend en resultaatgericht behartigen.

Missie

ZVV wil haar doel bereiken door op democratische wijze afdwingen van:

  • Heldere en controleerbare afspraken met Burgemeester en Wethouders over inhoud van en uitvoering van beleid.
  • Continue verbetering van deskundigheid en motivatie van medewerkers van de gemeente Zaltbommel.

Strategie

De ZVV speerpunten zijn de basisprincipes van de partij:

  • Luisteren is meer dan horen
  • Zakelijk en doeltreffend
  • Met passie en gezond verstand
  • Verantwoorde risico’s

Deze speerpunten vormen de kernwaarden van ZVV, zijn niet onderhandelbaar en leidend voor ZVV raadsleden en bestuurders.