lid worden

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Als lid van de vereniging ZVV geeft u blijk van uw steun aan de partij. De jaarcontributie bedraag € 20,- per jaar per lid.

Eens per jaar ontvangt u een brief met het verzoek de contributie over te maken. Vanzelfsprekend wordt u uitgenodigd aanwezig te zijn op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het totaal aan contributies wordt voornamelijk gebruikt voor de financiering van de verkiezingscampagne die elke 4 jaar plaats vindt. Natuurlijk staat het u vrij om meer dan € 20,- te doneren om de partij te steunen.

Wil je lid worden ga dan naar onze site op een PC of tablet en vul het aanmeldingsformulier in.