Het bestuur van ZVV

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Conform de statuten van de vereniging vindt er jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats in het voorjaar. De bestuursleden zijn: Jan Tiggelman (voorzitter), Marco Bijl (Social Media), Merel Duijzer (secretaris) en Gerrit Struik (ICT).