Het bestuur van ZVV

ZVV is een vereniging met leden en een gekozen bestuur. Conform de statuten van de vereniging vindt er jaarlijks een algemene ledenvergadering plaats (meestal in maart). De bestuursleden zijn: Jan Tiggelman (voorzitter), Wilco de Graaff (secretaris), Chris van Schijndel (penningmeester), Kees Metz en Gerrit Robbemondt en Jan Tiggelman (voorzitter)