De fractie van ZVV

De gemeenteraad is een groep van gekozen volksvertegenwoordigers binnen een gemeente. Zij controleert het gemeentebestuur (het college van B&W). Een lid van de gemeenteraad wordt gemeenteraadslid genoemd. De Nederlandse gemeenteraden worden om de vier jaar gekozen. De fractie van ZVV bestaat uit de gekozen gemeenteraadsleden te weten: Bart Schreuders, Wilco de Graaff, Wilco den Hartog, Andrea Haubrich – Duizer en Merel Duijzer.