Jan Tiggelman

Jan Tiggelman, zelfstandig ondernemer op technisch-praktisch vakgebied.

OVER MIJZELF

Ik ben geboren in 1961 en woon sinds 1972 in Zaltbommel. In 1982 heb ik mijn vrouw leren kennen en we zijn in 1983 in de binnenstad gaan wonen. Op een onderbreking van ca. 7 jaar na – wegens verblijf in Frankrijk- is dat nog steeds zo. Na mijn opleidingen (Havo, HTS)  ben ik als zelfstandige werkzaam geweest in veel verschillende technisch-praktische vakken en detailhandel.

SPECILISME/EXPERTISE

In mijn vakgebied is het analyseren en oplossen van problemen onvermijdelijk en heeft mij steeds beter geleerd in “oorzaak en gevolg” te denken.

MOTIVATIE

De politiek heeft mij voorheen nooit erg geboeid omdat daarin, in mijn beleving, het korte termijn denken vaak voorop staat. Dat was zo totdat ik kennismaakte met het gedachtegoed van ZVV. De zakelijke benadering van het besturen van de gemeente sprak mij in het bijzonder aan. Na enkele jaren van “aftasten” en lidmaatschap van de steunfractie is duidelijk geworden dat mijn praktische manier van denken goed bij deze partij past.

Vooral het  betrekken van de bevolking in onze Gemeente bij de politiek vind ik zeer belangrijk. Er is veel kennis op allerlei gebied aanwezig onder de inwoners en ik vind het van belang dat bestuurders gebruik kunnen en mogen maken van die kennis politici weten niet alles, samen kunnen we onze Gemeente steeds nieuwe impulsen geven om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden en vergroten.

Vooral het  betrekken van de bevolking in onze Gemeente bij de politiek vind ik zeer belangrijk. Er is veel kennis op allerlei gebied aanwezig onder de inwoners en ik vind het van belang dat bestuurders gebruik kunnen en mogen maken van die kennis politici weten niet alles, samen kunnen we onze Gemeente steeds nieuwe impulsen geven om de kwaliteit en leefbaarheid te behouden en vergroten.